Blog

elektryk pracujący przy gniazdku

Rodzaje uprawnień SEP

Kurs SEP w Gostyniu to doskonały sposób na zdobycie kwalifikacji w dziedzinie energetyki. Jakie uprawnienia można zdobyć na takim kursie i dlaczego warto się na nie zdecydować? Oto krótki przegląd rodzajów uprawnień SEP oraz korzyści płynących z ich posiadania.

Czytaj więcej: %s

elektryk

Czy każdy elektryk musi przejść kurs SEP?

W dzisiejszych czasach, gdy coraz więcej osób decyduje się na naukę zawodu elektryka, często pojawia się pytanie, czy konieczne jest odbycie kursu SEP.  Informacje na ten temat znajdziesz w poniższym wpisie.

Czytaj więcej: %s

operator dźwigu

Czym charakteryzuje się kurs HDS - na operatora dźwigu?

Kurs HDS na operatora żurawia to kompleksowy program szkoleniowy, który przygotowuje osoby do bezpiecznej i efektywnej obsługi dźwigów w różnych warunkach. Wiąże się z nadaniem uprawnień, bez których niemożliwa jest legalna i niestwarzająca zagrożenia obsługa tego typu maszyn. Jak w praktyce wygląda takie szkolenie i kto może wziąć w nim udział? Na te pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Czytaj więcej: %s

kurs na wózek widłowy

Jaki przebieg ma kurs na wózek widłowy?

Obsługa wózków widłowych pozornie nie wydaje się skomplikowana. Niemniej podnoszenie oraz transport towarów i materiałów, nawet jeżeli mowa o nieznacznych odległościach, wymaga stosownego przeszkolenia. Każdy, kto chce zostać operatorem widlaków, musi odbyć kurs, by zdobyć uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Jak przebiega szkolenie i jakie warunki należy spełnić, by móc do niego przystąpić?

Czytaj więcej: %s

Jaki kurs musi przejść osoba, która chce obsługiwać suwnicę?

Mówi się, że to „praktyka czyni mistrza” niemniej bez podstaw teoretycznych trudno zostać nawet pretendentem do tego tytułu. Kursy i szkolenia, które łączą zajęcia praktyczne i teoretyczne, są jednak ważne nie tylko ze względu na chęć poszerzania swojej wiedzy i samodoskonalenia umiejętności. W wielu zawodach mają znaczenie przede wszystkim ze względu na zdobycie uprawnień zezwalających na pracę na określonych stanowiskach. Tak jest m.in. w przypadku operatorów suwnic.

Czytaj więcej: %s

ludzie w kamizelkach odblaskowych na szkoleniu BHP

Czym grozi brak aktualnego szkolenia BHP?

Szkolenia BHP mają na celu ochronę zdrowia i życia pracowników. Dzięki nim osoby zatrudnione w danym miejscu wiedzą, jak wykonywać swoje obowiązki, by zminimalizować ryzyko wypadków przy pracy, a tym samym nie narażać na niebezpieczeństwo siebie i innych. Zgodnie z przepisami do organizacji takich kursów wstępnych i okresowych zobowiązany jest pracodawca. To on w głównej mierze ponosi odpowiedzialność za brak aktualnych szkoleń, ale warto pamiętać, że dotkliwe konsekwencje mogą spaść również na pracowników.

Czytaj więcej: %s

szkolenie bhp

Szkolenia okresowe BHP w świetle przepisów

Za bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy w każdym przypadku odpowiada pracodawca. Wskazują na to m.in. regulacje zawarte w Kodeksie Pracy. Kwestie te uszczegóławia też Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Zgodnie z nim w obowiązku pracodawcy jest organizacja szkoleń BHP dla pracowników. Pierwsze z nich w formie tzw. instruktażu ogólnego przeprowadza się tuż po zatrudnieniu. Kolejne należy organizować w ramach szkoleń okresowych. Co warto wiedzieć o kursach BHP przeprowadzanych w trakcie zatrudnienia?

Czytaj więcej: %s

szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy

Czy każdy pracownik musi przejść wstępne szkolenie BHP?

Wszystkie środowiska pracy wiążą się z zagrożeniami, które mogą być w zależności od stanowiska, mniejsze lub większe. Dlatego tak istotne jest odbycie przez pracownika szkolenia BHP zanim rozpoczną wykonywać obowiązki zawodowe. Co ważne, zobowiązani do tego są również wszyscy kierownicy danej firmy. Jednak czy faktycznie wszyscy mają taki obowiązek? Odpowiadamy w poniższym artykule i zapraszamy do lektury. 

Czytaj więcej: %s