Blog

ludzie w kamizelkach odblaskowych na szkoleniu BHP

Czym grozi brak aktualnego szkolenia BHP?

Szkolenia BHP mają na celu ochronę zdrowia i życia pracowników. Dzięki nim osoby zatrudnione w danym miejscu wiedzą, jak wykonywać swoje obowiązki, by zminimalizować ryzyko wypadków przy pracy, a tym samym nie narażać na niebezpieczeństwo siebie i innych. Zgodnie z przepisami do organizacji takich kursów wstępnych i okresowych zobowiązany jest pracodawca. To on w głównej mierze ponosi odpowiedzialność za brak aktualnych szkoleń, ale warto pamiętać, że dotkliwe konsekwencje mogą spaść również na pracowników.

Czytaj więcej...

szkolenie bhp

Szkolenia okresowe BHP w świetle przepisów

Za bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy w każdym przypadku odpowiada pracodawca. Wskazują na to m.in. regulacje zawarte w Kodeksie Pracy. Kwestie te uszczegóławia też Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Zgodnie z nim w obowiązku pracodawcy jest organizacja szkoleń BHP dla pracowników. Pierwsze z nich w formie tzw. instruktażu ogólnego przeprowadza się tuż po zatrudnieniu. Kolejne należy organizować w ramach szkoleń okresowych. Co warto wiedzieć o kursach BHP przeprowadzanych w trakcie zatrudnienia?

Czytaj więcej...

szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy

Czy każdy pracownik musi przejść wstępne szkolenie BHP?

Wszystkie środowiska pracy wiążą się z zagrożeniami, które mogą być w zależności od stanowiska, mniejsze lub większe. Dlatego tak istotne jest odbycie przez pracownika szkolenia BHP zanim rozpoczną wykonywać obowiązki zawodowe. Co ważne, zobowiązani do tego są również wszyscy kierownicy danej firmy. Jednak czy faktycznie wszyscy mają taki obowiązek? Odpowiadamy w poniższym artykule i zapraszamy do lektury. 

Czytaj więcej...