Jaki kurs musi przejść osoba, która chce obsługiwać suwnicę?

Mówi się, że to „praktyka czyni mistrza” niemniej bez podstaw teoretycznych trudno zostać nawet pretendentem do tego tytułu. Kursy i szkolenia, które łączą zajęcia praktyczne i teoretyczne, są jednak ważne nie tylko ze względu na chęć poszerzania swojej wiedzy i samodoskonalenia umiejętności. W wielu zawodach mają znaczenie przede wszystkim ze względu na zdobycie uprawnień zezwalających na pracę na określonych stanowiskach. Tak jest m.in. w przypadku operatorów suwnic.

Jakie szkolenie trzeba ukończyć, by zostać operatorem suwnicy?

Suwnice to maszyny, które podlegają dozorowi technicznemu. Aby móc je legalnie obsługiwać, trzeba ukończyć stosowny kurs UDT, w ramach którego uzyska się kwalifikacje zawodowe. Kurs obsługi suwnicy wbrew nazwie nie obejmuje wyłącznie nauki obsługi maszyny, ale także zdobycie wiedzy w zakresie jej budowy, znajomości przepisów dozoru technicznego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku operatora. Kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT, która sprawdza wiedzę i umiejętności praktyczne kursanta. Pozytywny wynik egzaminu realizowanego w ramach kursu uprawnia do obsługi suwnic z kabiny (uprawnienia kat. II S) oraz poziomu roboczego (uprawnienia kat. I S).

Kto może przystąpić do szkolenia na operatora suwnicy?

Szkolenia z zakresu obsługi suwnicy skierowane są do osób, które zawodowo chcą obsługiwać ten rodzaj maszyn transportu bliskiego. Aby można było przystąpić do kursu, należy jednak spełnić określone wymagania. Wśród nich wymienia się:

  • pełnoletność,
  • zdobycie co najmniej podstawowego wykształcenia,
  • przedstawienie stosownego orzeczenia lekarskiego.

Wspomniane orzeczenie lekarskie musi zostać wydane przez lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno potwierdzać brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku.