Czy każdy pracownik musi przejść wstępne szkolenie BHP?

Wszystkie środowiska pracy wiążą się z zagrożeniami, które mogą być w zależności od stanowiska, mniejsze lub większe. Dlatego tak istotne jest odbycie przez pracownika szkolenia BHP zanim rozpoczną wykonywać obowiązki zawodowe. Co ważne, zobowiązani do tego są również wszyscy kierownicy danej firmy. Jednak czy faktycznie wszyscy mają taki obowiązek? Odpowiadamy w poniższym artykule i zapraszamy do lektury. 

Czym jest wstępne szkolenie BHP?

Zanim pracownik, zatrudniony w ramach umowy o pracę, zostanie dopuszczony do stanowiska pracy, konieczne jest, aby odbył grupowe lub indywidualne szkolenie wstępne z zakresu BHP. Składa się ono z dwóch etapów- instruktażu ogólnego i szkolenia związanego bezpośrednio z obejmowanym stanowiskiem. Osoba szkolona w ramach instruktażu ogólnego zapoznaje się z podstawowymi przepisami związanymi z bezpieczeństwem, udzielaniem pierwszej pomocy i indywidualnymi przepisami BHP stosowanymi w danym przedsiębiorstwie. Z kolei na instruktażu stanowiskowym pracodawca lub osoba kierująca zapoznaje pracownika z ryzykiem zawodowym związanym z określonymi obowiązkami oraz informuje jak się chronić przed zagrożeniami.

Czy są wyjątki od obowiązku odbycia szkolenia BHP?

Każdy pracownik jest zobowiązany do uczestniczenia we wstępnych szkoleniach BHP. Wyjątkiem są osoby zatrudnione na umowę zlecenie bądź umowę o dzieło, ponieważ w tym przypadku zasady ich współpracy z przełożonym nie określa Kodeks Pracy, a Kodeks Cywilny. Jednak obowiązek szkoleń pojawia się w momencie, gdy tacy pracownicy będą wykonywać pracę wiążącą się z ryzykiem utraty zdrowia lub życia. Konieczności odbycia szkoleń wstępnych nie ma również w sytuacji, gdy nowozatrudniony będzie wykonywał pracę na tym samym stanowisku, co u wcześniejszego pracodawcy