Kursy ADR

cysterna w tuneluRodzaje szkoleń:

 • podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
 • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
 • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1
 • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

Cel szkolenia:

 • zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas transportu
 • przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku
 • przygotowanie uczestników do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku
 • przygotowanie do egzaminu

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończone 21 lat
 • prawo jazdy kat. B lub kat. C(przewóz w cysternach)

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:

 • Egzamin zewnętrzny przed dwuosobową komisją, powołaną przez Marszałka Województwa.

Wydawane dokumenty:

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ADR.

 

Podstawowe i specjalistyczne kursy ADR w Gostyniu

Organizujemy podstawowe i specjalistyczne kursy ADR w Gostyniu. Na kursy podstawowe mogą zapisać się zawodowi kierowcy, którzy mają skończony 21. rok życia i posiadają prawo jazdy kat. B lub C. Uczestnicy takich szkoleń zdobywają wiedzę na temat bezpiecznego przewożenia np. substancji chemicznych, łatwopalnych i szkodliwych. Na kursach podstawowych przekazujemy też informacje o postępowaniu po wypadkach z udziałem pojazdów przewożących substancje niebezpieczne.

Specjalistyczne kursy ADR, jakie organizujemy w Gostyniu, przeznaczone są dla kierowców zawodowych z uprawnieniami podstawowymi. Na tych szkoleniach uczestnikom przekazujemy wiedzę na temat transportu materiałów promieniotwórczych i wybuchowych.

Każdy kurs ADR kończy się egzaminem, a uzyskanie pozytywnego wyniku wiąże się z otrzymaniem uprawnień ADR na 5 lat. Po upływie tego czasu konieczne jest odnowienie kwalifikacji.

 

Zagadnienia poruszane na podstawowym kursie ADR w Gostyniu

Na prowadzonych w naszym ośrodku w Gostyniu podstawowych kursach ADR poruszamy zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ogólnymi wymaganiami dotyczącymi transportu ADR, zagrożeniami związanymi z przewożeniem materiałów niebezpiecznych, a także zasadami postępowania w sytuacjach zagrożenia. Uczestnicy kursów podstawowych ADR dowiadują się także, jakie środki bezpieczeństwa zastosować w przypadku wystąpienia konkretnych zagrożeń. Na szkoleniach omawiamy również zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej związanej z przewozem substancji niebezpiecznych.