Czym charakteryzuje się kurs HDS - na operatora dźwigu?

Kurs HDS na operatora żurawia to kompleksowy program szkoleniowy, który przygotowuje osoby do bezpiecznej i efektywnej obsługi dźwigów w różnych warunkach. Wiąże się z nadaniem uprawnień, bez których niemożliwa jest legalna i niestwarzająca zagrożenia obsługa tego typu maszyn. Jak w praktyce wygląda takie szkolenie i kto może wziąć w nim udział? Na te pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Kto może przystąpić do kursu HDS na operatora dźwigu?

Kurs HDS na operatora dźwigu jest przeznaczony dla każdego, kto chce rozpocząć pracę w zawodzie operatora dźwigów HDS i spełnia następujące warunki: ma ukończone 18 lat, ma minimum podstawowe wykształcenie oraz nie wykazuje przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w zawodzie operatora żurawia HDS, co może potwierdzić uzyskanym orzeczeniem lekarskim.

Jak wygląda kurs HDS na operatora dźwigu?

Kurs HDS na operatora dźwigu, który w Gostyniu organizuje Ośrodek Szkolenia „Kwiecińscy”, składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej uczestnicy poznają różne rodzaje dźwigów oraz dowiadują się, jak są zbudowane. Zaznajamiają się również z zasadami bezpiecznej obsługi żurawi oraz zapoznają się z wytycznymi UDT. W części praktycznej kursanci uczą się, jak prawidłowo ustawiać i obsługiwać dźwigi w różnych warunkach. Zyskują również wiedzę w zakresie bieżącej oraz okresowej konserwacji maszyn.

Czy kurs kończy się egzaminem?

Każdy kurs HDS kończy się egzaminem państwowym. Kursanci, którzy chcą uzyskać uprawnienia do wykonywania tego zawodu, muszą przystąpić do egzaminu i uzyskać z niego pozytywny wynik. Egzamin składa się z części pisemnej i praktycznej, które sprawdzają wiedzę zdobytą podczas kursu. Certyfikat pozwala na wykazanie kwalifikacji przy ubieganiu się o pracę lub kontynuowaniu edukacji w zakresie obsługi żurawi.