Szkolenia okresowe BHP w świetle przepisów

Za bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy w każdym przypadku odpowiada pracodawca. Wskazują na to m.in. regulacje zawarte w Kodeksie Pracy. Kwestie te uszczegóławia też Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Zgodnie z nim w obowiązku pracodawcy jest organizacja szkoleń BHP dla pracowników. Pierwsze z nich w formie tzw. instruktażu ogólnego przeprowadza się tuż po zatrudnieniu. Kolejne należy organizować w ramach szkoleń okresowych. Co warto wiedzieć o kursach BHP przeprowadzanych w trakcie zatrudnienia?

Co mają na celu okresowe szkolenia BHP?

Okresowe szkolenia BHP przeprowadza się po to, by odświeżyć i ugruntować wiedzę pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki nim zatrudnieni mogą przypomnieć sobie podstawowe zasady obowiązujące przy pracy na danych stanowiskach oraz poznać nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne, które jeszcze bardziej wpłyną na ich bezpieczeństwo. Cyklicznie przeprowadzane kursy BHP pozwalają pracownikom nabyć umiejętności wykonywania pracy w taki sposób, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych. Ponadto uczą ich postępowania w sytuacjach awaryjnych, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu.

Kiedy należy przeprowadzać okresowe szkolenia BHP?

Częstotliwość organizacji okresowych szkoleń BHP uzależniona jest m.in. od charakteru pracy i specyfiki zawodu. Zgodnie z przepisami szkolenia powinny się odbywać:

  • co 3 lata w przypadku pracowników na stanowiskach robotniczych,
  • co 5 lat w przypadku pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • co 6 lat w przypadku pracowników administracyjno-biurowych.

Nie rzadziej niż raz na 5 lat szkoleni w zakresie BHP muszą być też pracodawcy, pracownicy służby BHP oraz osoby na stanowiskach kierowniczych.