O firmie


Witamy serdecznie i dziękujemy, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową.

Kilka słów o nas,

Jako Firma jesteśmy obecni na rynku od 2005 roku, z początku firma nazywała się „KWIECIŃSCY” Biuro Usług BHP i P.POŻ i zajmowaliśmy się szkoleniem i doradztwem w szeroko rozumianej problematyce bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy. Od 2007 roku zaczęliśmy działać na rynku szkoleń zawodowych i specjalistycznych jako

„KWIECIŃSCY” OŚRODEK SZKOLENIA BIURO USŁUG BHP i P.POŻ otrzymując wpis Kuratorium Oświaty jako placówka kształcenia ustawicznego o numerze 26/3/2007,w 2008 roku otrzymaliśmy wpis jako agencja zatrudnienia o numerze 4351/1b dzięki temu możemy aktywnie pomagać osobą robiącym u nas kursy w poszukiwaniu pracy ,w 2009r otrzymaliśmy wpis Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako wpis do rejestru instytucji szkoleniowych o numerze 2.30/0009/2009.

Nasz Ośrodek Szkoleń zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w różnych sektorach gospodarki, co jest podstawą gwarantującą właściwą realizację powierzonych zadań, na poziomie satysfakcjonującym zleceniodawcę.

Proponowane przez naszą Firmę usługi z dziedziny BHP i P.POŻ obejmują kompleksowy zakres wszelkiego rodzaju działań na rzecz prawnej ochrony pracy, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych warunków pracy, ochrony zdrowia i życia pracowników, określony w obowiązujących przepisach prawa pracy i generalnie ujmując wyczerpujący te przepisy.

Nasza Firma wychodzi Państwu naprzeciw i oferuje kompleksowy nadzór nad sprawami BHP i P.POŻ w Państwa firmie. Obejmuje on następujące obszary:

     -Instruktaże wstępne ogólne BHP,
     -szkolenia BHP, P.POŻ,
     -kursy pierwszej pomocy przedlekarskiej,
     -kompleksowa obsługa firm związana z wypełnianiem zadań służby BHP,
     -ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
     -doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym regulaminy pracy,
     -opracowywanie dokumentacji powypadkowej
     -pomoc w realizacji wystąpień i nakazów PIP, PSP, PIS
     -kontrola warunków BHP i P.POŻ w firmie,
     -opracowywanie instrukcji BHP,
     -zaopatrzenie firmy w artykuły BHP (znaki bezpieczeństwa, gaśnice i inne),
     -kursy i szkolenia zawodowe.

Placówką kieruje dyrektor Ośrodka mgr. inż. Dawid Kwieciński wieloletni Główny specjalista ds. BHP inspektor P.POŻ oraz instruktor wykładowca na kursach zawodowych .Swoje kwalifikacje potwierdza licznymi certyfikatami i listami referencyjnymi. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą dziękujemy.


Recepcja

 

 

Budynek szkoleniowy