Przeglądy SOI


Przeglądy SOI (Środków Ochrony Indywidualnej)

Co to jest SOI:

Wg Dyrektywy Rady 89/656/EWG i 89/686/EWG Środek Ochrony Indywidualnej, to:
„[…] każde urządzenie lub przyrząd przewidziany do noszenia bądź trzymania przez osobę w celu ochrony przed jednym lub wieloma zagrożeniami zdrowia lub bezpieczeństwa.”
W przypadku prac wysokościowych SOI to sprzęt służący do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, sprzęt do pracy w zwisie i w podparciu.

Na przykład są to:
-kaski,
-przyrządy zjazdowe,
-przyrządy asekuracyjne („zabezpieczające przed upadkiem”),
-przyrządy samozaciskowe,
-liny,
-uprzęże, szelki bezpieczeństwa,
-pętle,
-karabinki („łączniki”).


Kontrole SOI


Zgodnie z normą PN-EN 365 oraz dyrektywami UE Środki Ochrony Indywidualnej muszą być poddawane regularnej kontroli:
-kontrola przed każdym użyciem – dokonywana przez użytkownika,
-kontrola okresowa (przynajmniej raz na rok) – dokonywana przez kompetentną osobę tzn. osobę przeszkoloną w zakresie kontroli sprzętu; w wielu przypadkach producent zastrzega, że przeglądu może dokonać jedynie on sam (producent) lub osoba przeszkolona przez producenta.

Cele kontroli:

Utrzymanie sprzętu w bezpiecznym stanie (naprawa lub wycofanie sprzętu)

Szelki bezpieczeństwa

Kask roboczy

Uprząż bezpieczeństwa