Usługi BHP i P.POŻ


Mężczyzna gaszący płonący sprzętŚwiadczymy rozmaite usługi BHP i P.POŻ. W tym zakresie specjalizujemy się przede wszystkim w kompleksowej obsłudze BHP. Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w tej branży, dzięki czemu wszelkie czynności w tym obszarze wykonujemy na najwyższym poziomie. Oprócz outsourcingu BHP zajmujemy się również:

 • legalizacją gaśnic,
 • przygotowywaniem oceny ryzyka zawodowego,
 • opracowywaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • pomiarem wydatku energetycznego,
 • prowadzeniem dochodzeń powypadkowych,
 • przygotowywaniem instrukcji BHP,
 • przygotowywaniem instrukcji P.POŻ,
 • szkoleniami BHP,
 • szkoleniami P.POŻ,
 • wdrażaniem systemu HACCP,
 • badania psychologiczne.

Oferowane przez nas usługi P.POŻ i BHP obejmują rozmaite kwestie, ponieważ nasza kadra złożona jest ze specjalistów z rozmaitych dziedzin.

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące oferowanych przez nas usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz P.POŻ, zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszej firmy.

 

Pozostałe usługi BHP – audyty

Wśród oferowanych przez nasz ośrodek pozostałych usług BHP wyróżnić można audyty. Przeprowadzamy je na terenie Gostynia. Celem audytów jest zweryfikowanie, czy w danym przedsiębiorstwie pojawiły się uchybienia w przestrzeganiu przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ich identyfikacja. Usługi w tym obszarze obejmują: szkolenia BHP dla pracowników i weryfikację ich aktualności, pomiary szkodliwych dla zdrowia czynników, sprawdzenie oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach, weryfikację regulaminu w danym zakładzie pracy, sprawdzenie stanu technicznego wszystkich urządzeń i maszyn.

Podczas audytów BHP, jakie przeprowadzamy u Klientów w Gostyniu, sprawdzamy także to, czy pracownicy stosują odpowiednie środki ochrony indywidualnej (np. odzież roboczą). Weryfikujemy też obecny system udzielania pierwszej pomocy w danym zakładzie oraz obecność i pracę komisji BHP.

 

Jakie korzyści wiążą się z przeprowadzaniem audytów BHP?

Przeprowadzane przez naszą firmę audyty BHP w Gostyniu służą przede wszystkim ochronie życia i zdrowia pracowników. Jednak te usługi dają też inne korzyści. Dzięki audytom firmy mogą uniknąć wysokich kar związanych z nieprzestrzeganiem przepisów BHP, ponieważ w przypadku wykrycia nieprawidłowości, zostaną one wyeliminowane. Audyty umożliwiają też sprawniejsze dostosowanie się do aktualnych przepisów.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat audytów oraz pozostałych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie oferujemy Klientom w Gostyniu, zapraszamy do kontaktu!