Kursy operatorów maszyn budowlanych

pracownik na budowieProwadzimy następujące kursy operatorów maszyn budowlanych :

 • operator koparkoładowarki kl. III – wszystkie typy
 • operator koparki jednonaczyniowej kl. III
 • operator koparki jednonaczyniowej kl. I
 • operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III
 • operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I
 • walce drogowe
 • przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym

Kursy dla operatorów maszyn budowlanych mają na celu przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora wybranej maszyny do robót drogowych lub ziemnych, w tym przygotowanie do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • aktualne orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania zawodu operatora wybranej maszyny do robót drogowych lub ziemnych (cena kursu obejmuje koszt tych badań),
 • w przypadku zainteresowania udziałem w specjalizacji I klasy, konieczność posiadania uprawnień III klasy dla danego rodzaju maszyny do robót drogowych lub ziemnych.

Organizacja kursu:

 • W zależności od potrzeb uczestników, kurs realizowany może być  zarówno w trybie całodziennym, popołudniowym jak i weekendowym,
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
 • Kurs zakończony jest egzaminem państwowym składającym się z części praktycznej i teoretycznej. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje wydaniem uprawnień państwowych do wykonywania pracy operatora wybranej maszyny do robót drogowych lub ziemnych, tj. Świadectwa i Książki Operatora Maszyn Roboczych.

Prowadzimy również inne kursy i szkolenia, w tym np. kurs na spawacza