Czym grozi brak aktualnego szkolenia BHP?

Szkolenia BHP mają na celu ochronę zdrowia i życia pracowników. Dzięki nim osoby zatrudnione w danym miejscu wiedzą, jak wykonywać swoje obowiązki, by zminimalizować ryzyko wypadków przy pracy, a tym samym nie narażać na niebezpieczeństwo siebie i innych. Zgodnie z przepisami do organizacji takich kursów wstępnych i okresowych zobowiązany jest pracodawca. To on w głównej mierze ponosi odpowiedzialność za brak aktualnych szkoleń, ale warto pamiętać, że dotkliwe konsekwencje mogą spaść również na pracowników.

Kary dla pracodawcy za zaniedbanie obowiązku organizacji szkoleń BHP

Konsekwencje, jakie ponosi pracodawca za nieprzeprowadzenie szkoleń BHP lub niedotrzymanie ich terminów, dotyczą głównie kar finansowych. Obecnie za zaniedbania w tym zakresie grożą kary od 1000 do 30 000 złotych. Jeśli sprawa trafi do sądu np. w razie gdy do zaniedbań doszło więcej niż raz, mandat będzie wyższy. W takich przypadkach właściciel firmy lub zakładu musi liczyć się z koniecznością zapłacenia kary w wysokości min. 50 000 złotych.

Jakie są konsekwencje pracy bez przeszkolenia BHP?

W teorii pracownik nie może zostać ukarany za brak aktualnego szkolenia BHP, gdyż za jego bezpieczeństwo w miejscu pracy odpowiada przełożony. Niemniej to właśnie osoby zatrudnione w praktyce ponoszą najdotkliwsze konsekwencje takich zaniedbań. Brak stosownego przeszkolenia BHP zwiększa ryzyko wypadków przy pracy. Te są konsekwencją niewiedzy dotyczącej tego, jak wykonywać swoje obowiązki, by nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia zarówno swojego, jak i innych. Oprócz tego wypadki bywają efektem braku przeszkolenia w zakresie reagowania na sytuacje awaryjne i udzielania pierwszej pomocy w razie ich wystąpienia. Zaniedbania w zakresie organizacji kursów BHP mogą mieć zatem tragiczne skutki.