Kursy spawaczy

spawacze przy pracyPolecamy Państwu profesjonalne kursy spawacza. Z naszej oferty szkoleń zawodowych mogą skorzystać zarówno firmy, jak i klienci indywidualni z całej Wielkopolski. Istnieje możliwość zorganizowania wyjazdowego kursu spawalniczego w siedzibie Państwa firmy.

Cel kursu spawacza

Celem kursu oferowanego przez nas jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi urządzeń spawalniczych. Podczas szkolenia kursanci dowiedzą się, jak prawidłowo przygotować materiał do spawania. Nabędą umiejętności pozwalające na profesjonalne wykonywanie pachwinowych lub czołowych blach i rur.

Rodzaje kursów spawalniczych

W naszej ofercie znajdują się kursy spawacza na różnych poziomach kwalifikacji:

I. Poziom pierwszy - kurs spawania rur i blach ze stali niestopowych spoinami pachwinowych w procesach spawania:

 • elektrodą otuloną - 111(MMA)
 • elektrodą topliwą w osłonie dwutlenku węgla - 135(MAG)
 • elektrodą nietopliwą w osłonie argonu - 141(TIG)

II. Poziom drugi - obejmuje szkolenie z zakresu spawania blach ze stali niestopowych spoinami czołowymi w procesie spawania:

 • elektrodą otuloną - 111(MMA)
 • elektrodą topliwą w osłonie dwutlenku węgla - 135(MAG)
 • elektrodą nietopliwą w osłonie argonu - 141(TIG)
 • gazowego acetylenowo-tlenowego - 311(GAS)

III. Podstawowy system szkolenia i uprawnienia spawaczy to kurs obejmujący następujące metody spawania stali niestopowych:

 • elektrodą otuloną - 111(MMA)
 • elektrodą topliwą w osłonie dwutlenku węgla - 135(MAG)
 • elektrodą nietopliwą w osłonie argonu (TIG)
 • gazowego acetylenowo-tlenowego - 311(GAS)

Uprawnienia spawacza

Kurs spawalniczy kończy się egzaminem kwalifikacyjnym teoretycznym i praktycznym. Po jego zdaniu kursant otrzymuje:

 • Książkę Spawacza lub wpis do posiadanej już książki,
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w wersji angielsko-polskiej lub niemiecko-polskiej, które jest ważne przez 3 lata.

Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza uznawane jest w krajach Unii Europejskiej.

Wymagania wobec kandydatów na kursy spawalnicze

Na nasze kursy spawalnicze mogą zapisać się osoby spełniające określone wymagania. Przy poziomie pierwszym są to:

 • skończone 18 lat,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawody spawacza.

Na poziom pierwszy mogą zapisać się osoby, które nie mają żadnego przeszkolenia, a także osoby posiadające już Książkę Spawacza, które chcą poszerzyć swoje uprawnienia spawalnicze.

Na kurs na spawacza na poziomie drugim mogą zapisać się osoby, które ukończyły kurs spawania pierwszego poziomu kwalifikacji i posiadają minimum półroczną praktykę spawalniczą lub osoby, które ukończyły kurs w systemie podstawowym w danej metodzie.

Prowadzimy również inne kursy i szkolenia, w tym np. kurs pedagogiczny