Szkolenia BHP 

Ludzie w kaskach bezpieczeństwaPrzeprowadzamy szkolenia BHP na terenie całego kraju. Najczęściej mają one charakter wykładów, kursów, a także seminariów. Dajemy też możliwość prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w formie e-learningowej. Stacjonarne szkolenia BHP odbywają się w siedzibie naszej firmy, aczkolwiek możemy również przeprowadzić je u naszych Klientów.

Podczas szkoleń prezentujemy różnego rodzaju materiały wideo, zdjęcia, prezentacje multimedialne, a do tego używamy folii szkoleniowych oraz plansz. Dzięki temu odbiorcy lepiej mogą zrozumieć problematykę BHP. Zanim szkolenia w tym zakresie zostaną przeprowadzone, wcześniej dokonujemy analizy potrzeb Klienta. Dzięki znajomości branży, w jakiej funkcjonuje Państwa firma, wiemy, jakie zagrożenia mogą występować na poszczególnych stanowiskach pracy. Dzięki temu szkolenia organizujemy na wysokim poziomie.

 

Kto może skorzystać z naszej oferty?

Nasza oferta szkoleniowa obejmuje zarówno szkolenia wstępne, jak i okresowe. Kierujemy je przede wszystkim do:

  • pracodawców,
  • kierowników,
  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • pracowników na stanowiskach robotniczych,
  • pracowników technicznych i inżynieryjnych,
  • pracowników służb BHP.

 

Wstępne i okresowe szkolenia BHP w Gostyniu

Zajmujemy się przeprowadzaniem wstępnych szkoleń BHP w Gostyniu. Musi je odbyć każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy w nowej firmie lub po zmianie stanowiska. Wstępne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy złożone są z instruktażu stanowiskowego i ogólnego. Instruktaż stanowiskowy polega na zapoznaniu pracownika z warunkami pracy w danym środowisku. Mowa tu np. o zagrożeniach, ryzyku zawodowym, sposobach ochrony i metodach bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych.

Podczas instruktażu ogólnego przekazujemy pracownikom podstawowe informacje dotyczące przepisów BHP. Określone są one w Kodeksie pracy, a także regulaminie danego zakładu. Instruktaż ogólny polega też na zapoznaniu pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Organizujemy także okresowe szkolenia BHP w Gostyniu. Ich głównym celem jest przypomnienie pracownikom zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy. Przeprowadzamy je niemalże dla wszystkich grup zawodowych – m.in. administracyjnych, biurowych, inżynieryjnych, technicznych oraz robotniczych.

 

Pozostałe szkolenia z zakresu BHP i PPOŻ. w Gostyniu

Oferujemy także inne szkolenia z zakresu BHP i PPOŻ. w Gostyniu. Wśród nich wyróżnić można szkolenia związane z ewakuacją w przypadku zagrożenia, szkolenia z zakresu udzielania przedmedycznej pierwszej pomocy, a także dotyczące metod prowadzania instruktaży stanowiskowych. Poza szkoleniami oferujemy też inne usługi BHP i PPOŻ.

Jeżeli szukają Państwo ośrodka szkoleniowego w Gostyniu, który zapewnia kompleksowe szkolenia z zakresu BHP oraz obszarów pokrewnych, zapraszamy do współpracy.