Szkolenia P.POŻ

Kurs w zakresie zwalczania pożarów oraz bezpiecznej ewakuacji pracowników

Skrzynka z napisem alarmSzkolenia przeciwpożarowe są szkoleniami prawnie wymaganymi, obejmującymi pracodawcę a także zatrudnionych pracowników.

Celem szkoleń przeciwpożarowych jest zapoznanie pracowników z przepisami P.POŻ lub ich utrwalenie.

Oferujemy Państwu szkolenia przeciwpożarowe:

– szkolenia P.POŻ dla pracodawców
– szkolenia P.POŻ dla osób kierujących
– szkolenia P.POŻ dla pracowników

Szkolenia realizowane są w zakładach pracy lub w siedzibie ośrodka w terminach dogodnych dla osób szkolonych.

Szkolenia przeciwpożarowe obejmują tematykę:

teoria:

– zapoznanie z technikami gaszenia pożarów
– zapoznanie z środkami gaśniczymi
– dobór gaśnic
– rozmieszczenie gaśnic
– lokalizacja pożaru
– zapoznanie ze znakami przeciwpożarowymi
– alarmowanie i powiadamianie służb ratunkowych

Szkolenia kończą się wydaniem zaświadczeń.

Szkolenia z zakresu bezpiecznej ewakuacji pracowników są szkoleniami prawnie wymaganymi i uczą technik szybkiego i bezpiecznego wyprowadzenia pracowników z budynku z zachowaniem spokoju, ewakuacji mienia, opanowania paniki pracowników oraz alarmowania straży pożarnej.

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu bezpiecznej ewakuacji pracowników:

– szkolenia ewakuacji dla pracodawców
– szkolenia ewakuacji dla osób kierujących
– szkolenia ewakuacji dla pracowników

Szkolenia realizowane są w zakładach pracy lub w siedzibie ośrodka w terminach dogodnych dla osób szkolonych.

Szkolenia z ewakuacji pracowników obejmują tematykę:

– zapoznanie z technikami poruszania się w budynku
– odnajdywanie drogi ucieczki
– ewakuacja ludzi
– ewakuacja mienia
– podział ról podczas ewakuacji
– zapoznanie ze znakami ewakuacyjnymi

Szkolenia kończą się wydaniem zaświadczeń.

Ochrona przeciwpożarowa w firmie

Odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

Oferujemy umowy o stałej współpracy oraz realizację zleceń jednorazowych.