Kurs usuwania azbestu

Kurs dla pracodawców oraz pracowników zatrudnionych przy pracach w kontakcie z azbestem

Żółta taśma ostrzegawczaNa podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 216 z dn. 31.10.2005., poz. 1824), pracodawcom zatrudniającym pracowników przy usuwaniu lub zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest, stawiane są szczegółowe wymagania odnośnie zapewnienia bezpiecznych warunków prowadzenia tych prac. Zarówno pracodawcy jak i pracownicy zatrudnieni przy pracach w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest oraz osoby kierujące takimi pracownikami powinni być odpowiednio przeszkoleni.

Szkolenie jest przeznaczone dla właścicieli firm ogólnobudowlanych dekarskich a także dla osób kierujących pracownikami przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, którzy zamierzają prowadzić usługi usuwania azbestu z budynków i instalacji przemysłowej.

Podczas szkolenia otrzymacie Państwo pomoc w uzyskaniu informacji jak zgodnie z prawem usuwać azbest.

Dzięki szkoleniu poznasz:
• właściwości azbestu i jego wpływ na zdrowie, w tym powiązany skutek palenia
• typy materiałów lub wyrobów, które mogą zawierać azbest i ich najczęstsze zastosowania
• wpływ stanu technicznego materiałów lub wyrobów na poziom uwalniania włókien azbestowych
• postępowanie w kontakcie z materiałami, w przypadku których istnieje podejrzenie, że zawierają azbest
• dostępne źródła informacji o lokalizacji wyrobów zawierających azbest
• przypadki natknięcia się na wyroby podejrzane o zawartość azbestu, w których należy niezwłocznie wstrzymać prace oraz poinformować odpowiednią osobę kierującą robotami
• jakie kroki należy podjąć w celu minimalizacji ryzyka narażenia na szkodliwe działanie azbestu w sytuacji, gdy wyrób podejrzany o zawieranie azbestu jest w złym stanie technicznym lub został przypadkowo uszkodzony – np. ewakuację i zabezpieczenie najbliższego otoczenia oraz poinformowanie odpowiednich osób
Osoba, po ukończeniu szkolenia otrzyma uprawnienia do wykonywania prac takich jak:
- usuwanie pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowych
- prace wyburzeniowe i rozbiórkowe obiektów zawierających azbest
- oraz wszystkie inne pracę z zakresu użytkowania i usuwania azbestu
Zaświadczenie upoważnia do pracy przy azbeście na terenie całej Polski

Prowadzimy również inne kursy i szkolenia, w tym np. kurs obsługi pilarek łańcuchowych