Kurs obsługi pilarek łańcuchowych

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień: operatora pilarek łańcuchowych – spalinowych.
Kurs na obsługę pilarek spalinowych łańcuchowych jest szkoleniem mającym na celu przygotowanie do pracy pilarką, a zdobyte uprawnienia na pilarkę.

Mężczyzna pilarką tnie drzewoKurs na pilarkę składa się z dwóch części:
– teoretycznej,
– praktycznej.

Szkolenie operatorów pilarek prowadzone jest na podstawie programu zawierającego następujące tematy:
– Budowa pilarki spalinowej oraz zasady eksploatacji,
– Konserwacja pilarki,
– Techniki ścinki i obalania drzew pilarkami spalinowymi,
– Technik okrzesywania i przerzynki drewna,
– Przyczyny wypadków z pilarkami oraz ich zapobieganie,
– Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie na pilarki kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego ważnego bezterminowo.

Wymóg ukończenia szkolenia i uzyskania odpowiednich uprawnień do obsługi pilarki łańcuchowej – spalinowej wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej.

 Prowadzimy również inne kursy i szkolenia, w tym np. kurs pierwszej pomocy