Kurs pierwszej pomocy

Przeznaczony dla:
– każdego, kto chce poznać podstawy udzielania pierwszej pomocy,
– osób, które zostały wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy (wymóg Kodeksu Pracy),

Mała apteczkaJest to podstawowe szkolenie, które zawiera szereg najbardziej istotnych zagadnień dotyczących zagrożeń oraz udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Zajęcia realizowane są w formie teoretyczno-praktycznej obejmuje poniższe zagadnienia:
• zagrożenia w miejscu pracy i podstawy BHP
• system ICE
• przepisy polskiego prawa oraz Prawo Dobrego Samarytanina
• używanie barier ochronnych
• sprawdzenie bezpieczeństwa i podejście do poszkodowanego
• sprawdzenie przytomności poszkodowanego
• wezwanie pomocy
• udrożnienie dróg oddechowych
• sprawdzenie oddechu poszkodowanego
• wezwanie profesjonalnych służb medycznych
• postępowanie z nieprzytomnym i nieoddychającym poszkodowanym – RKO
• postępowanie z nieprzytomnym i oddychającym poszkodowanym (pozycja boczna)
• przełożenie poszkodowanego z urazem kręgosłupa – na plecy (1 ratownik)
• zadławienie częściowe i całkowite
• opatrywanie krwotoku tętniczego i żylnego (opatrunek uciskowy)
• usztywnianie złamanej lub zwichniętej kończyny górnej
• usztywnianie złamanej lub zwichniętej kończyny dolnej
• opatrywanie zranień
• stany nagłe (zawał serca, omdlenie, drgawki, udar, wstrząs)

Struktura szkolenia pierwszej pomocy
Szkolenie realizowane jest w ciągu jednego dnia i może obejmować od 3 do 8 godzin lekcyjnych (45′) w zależności od wielkości grupy oraz zaplanowanego programu szkolenia. Standardowe szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia pierwszej pomocy:
Po zakończeniu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.
UWAGA! Kursy możemy zrealizować w każdym miejscu w Polsce, w tej sprawie prosimy o kontakt

Prowadzimy również inne kursy i szkolenia, w tym np. kurs obsługi rębaków