Szkolenie dla osób obsługujących rębaki

Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień do obsługi rębaków i rozdrabniaczy mechanicznych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami.

Efektem końcowym jest uzyskanie świadectwa kwalifikacji do obsługi rębaka.

Rębak jest to maszyna do rozdrabniania drewna i gałęzi. Rozdrabnianie opiera się na zasadzie pracy wirującej tarczy z nożami.

Wyróżnia się dwa główne typy rębaków:

- tarczowy (noże poruszają się w jednej płaszczyźnie koła tarczy);
- bijakowy (ruch noży zaznacza walec);
Surowiec otrzymany z rębaka najczęściej wykorzystuje się go na opał lub ściółkę uprawową.

Zakres tematyczny szkolenia:

- Budowa rębaków i rozdrabniaczy mechanicznych,
- Obsługa i konserwacja,
- BHP,
- Zajęcia praktyczne.

Szkolenie skierowane jest do:

- Osób prywatnych, które używają w swoich gospodarstwach rębaków,
- Pracowników tartaków posiadających tego typu urządzenia,
- Pracowników służb drogowych zajmujących się wycinką drzew, krzaków czy gałęzi,
- Pracowników Zakładów Usług Leśnych,
- Pracowników firm ogrodniczych.

WYMAGANIA:

- Ukończone 18 lat,
- Aktualne badanie lekarskie o braku przeciwskazań do obsługi/pracy przy urządzeniu.

Prowadzimy również inne kursy i szkolenia, w tym np. kurs obsługi kas fiskalnych

 

Niebieski rębak

Pomarańczowy rębak

Czerwony rębak