Kursy na wózek widłowy

Mężczyzna w wózku podnośnikowymKURS OPERATORA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA Z WYŁĄCZENIEM WÓZKÓW Z WYSIĘGNIKIEM ORAZ WÓZKÓW Z OSOBĄ OBSŁUGUJĄCĄ PODNOSZONĄ WRAZ Z ŁADUNKIEM.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej obsługi wózków widłowych wykorzystywanych we wszystkich firmach przemieszczających ładunki na paletach transportowych - w magazynach, sklepach, składach materiałów budowlanych czy firmach produkcyjnych. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym nadającym uprawnienia do obsługi wszystkich wózków podnośnikowych, także wysokiego składowania, bez ograniczeń wysokości podnoszenia, zasilanych silnikami spalinowymi (LPG i olejem napędowym) i elektrycznymi, bez względu na sposób kierowania wózkiem - z fotelem dla kierowcy, z podestem, prowadzonych czy zdalnie sterowanych. Mając uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (II WJO) można obsługiwać pozostałe typy wózków jezdniowych: unoszące, naładowne, ciągnikowe , z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (I WJO).

Wymagania:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzenia

Egzamin państwowy:

Kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych kończy się egzaminem kwalifikacyjnym prowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego na terenie naszego Ośrodka szkolenia
Egzamin składa się z:

  • Części teoretycznej, przeprowadzanej w formie pisemnej w postaci testu składającego się z 15 pytań, na które trzeba odpowiedzieć w ciągu 30 minut. W każdym z 15 pytań należy wybrać 1 poprawną odpowiedź z 4 dostępnych. Poprawna odpowiedź na 11 pytań zalicza egzamin z wynikiem pozytywnym.
  • Części praktycznej polegającej na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi urządzenia.

UWAGA! Uprawnienia wydawane przez UDT są terminowe. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem jest wydawane na 10 lat.

Na szkoleniu dowiesz się jak przedłużyć ważność uprawnienia !!!

 

Program kursów na wózki widłowe w Gostyniu

Podczas kursów na wózki widłowe organizowanych przez nasz ośrodek szkoleniowy w Gostyniu poruszamy różne kwestie związane ze wspomnianymi urządzeniami. Programy kursów obejmują m.in. ogólne informacje na temat urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Ponadto przekazujemy informacje o budowie i wyposażeniu poszczególnych typów wózków widłowych oraz o zasadach ich działania. Uczestnicy kursów poznają też szczegóły związane z zabezpieczeniami stosowanymi w wózkach jezdniowych.

Kursanci szkoleni są również w zakresie czynności wykonywanych przed rozpoczęciem pracy za pomocą wózka widłowego, w jej trakcie i po zakończeniu. Zajęcia teoretyczne obejmują także przepisy z obszaru BHP i ładunkoznawstwa. Część praktyczna dotyczy obsługi wózków widłowych – np. prowadzenia urządzeń, podnoszenia i przewożenia ładunków.

Wszystkim kursantom zapewniamy dostęp do materiałów szkoleniowych oraz pytań, jakie mogą pojawić się na państwowym egzaminie UDT.

Prowadzimy również inne kursy i szkolenia, w tym np. kursy operatorów pojazdów HDS, ładowarek i innych maszyn.

 

Gdzie pracują operatorzy wózków jezdniowych?

Jeśli ukończyli Państwo organizowany przez nas kurs na wózki widłowe w Gostyniu, a następnie uzyskali pozytywny wynik egzaminu przed komisją, mogą Państwo szukać zatrudnienia jako operatorzy wózków jezdniowych. Uprawnienia na wózki umożliwiają podjęcie pracy m.in. w magazynach, hurtowniach, zakładach przemysłowych, sklepach wielkopowierzchniowych, a także marketach budowlanych.

Potrzebują Państwo więcej informacji na temat kursów albo egzaminów na wózki jezdniowe? Zapraszamy do kontaktu!