Kurs HDS

HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy) – jest to odmiana dźwigu samochodowego, montowanego na samochodach ciężarowych oraz dostawczych, umożliwiającego ich samodzielny załadunek oraz rozładunek, dlatego znany jest także jako żuraw przeładunkowy.

Samochód na podnośnikuKurs HDS kończy się egzaminem i uzyskaniem uprawnień UDT Kat. IIŻ. Wymagania, aby uzyskać stosowne uprawnienia kandydat musi spełnić następujące wymagania:

– ukończenie 18 roku życia
– wykształcenie minimum podstawowe
– brak przeciwwskazań do pracy jako operator żurawia HDS

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie obsługi żurawi przenośnych HDS w samochodach ciężarowych, które posiadają takie urządzenie.

Czas trwania:
35 godzin

Program kursu:
1. Ogólne wiadomości o dźwignicach
2. Wiadomości o dozorze technicznym
3. Budowa maszyny
4. Sprzęt pomocniczy
5. Eksploatacja urządzenia
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy operatora
7. Zajęcia praktyczne

Szkolenie odbywa się na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozory Technicznego.

Zajęcia przeprowadzamy w Ośrodku Szkolenia KWIECIŃSCY jak i u Pracodawcy.
W przypadku przeprowadzenia szkolenia u pracodawcy, szkolenie połączone z instruktażem stanowiskowym zgodnie z Ustawą O dozorze technicznym.

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Jak wygląda egzamin na HDS w Gostyniu?

Osoby, które zakończyły kurs HDS w Gostyniu mogą przystąpić do państwowego egzaminu na HDS. Zdaje się go przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do podjęcia pracy w zawodzie operatora żurawi przeładunkowych. Egzamin złożony jest z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

W pierwszym etapie należy odpowiadać na pytania dotyczące np. budowy pojazdów HDS, przepisów BHP, obowiązków operatora oraz zasad postępowania w kryzysowych sytuacjach. Uzyskanie określonej liczby punktów z teorii pozwala przystąpić do części praktycznej. Wtedy sprawdzane są umiejętności dotyczące obsługi żurawi HDS. Egzamin praktyczny obejmuje takie zadania jak przeładunek lub załadunek towaru. Wówczas komisja ocenia np. sposób podnoszenia ładunku. Innym zadaniem jest ocena stanu technicznego pojazdu.

 

Gdzie znaleźć pracę po kursie i egzaminie HDS w Gostyniu?

Posiadając uprawienia HDS, mogą Państwo podjąć pracę jako operator żurawi przeładunkowych m.in. w firmach transportowych, budowlanych, produkcyjnych, przemysłowych, a także w składach budowlanych, tartakach oraz przedsiębiorstwach pracujących na terenach leśnych. UDT wydaje uprawnienia HDS na okres 10 lat. Po tym czasie konieczne jest złożenie wniosku o ich przedłużenie.

Uzyskanie uprawnień operatora żurawi przeładunkowych wymaga odpowiedniego przygotowania. Wszystkie kursy i szkolenia organizowane przez nasz ośrodek w Gostyniu, w tym kursy HDS i operatorów ładowarek, prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów. Na kursach przekazujemy wszystko, co wiemy o urządzeniach HDS, a do zajęć praktycznych wykorzystujemy najlepsze sprzęty.

 

Wzór zaświadczenia wydany przez UDT.

 

Dokument otrzymywany po kursie HDS z przodu

Dokument otrzymywany po kursie HDS z tyłu