Kurs obsługi podestów ruchomych

Wzrastające wykorzystanie podestów ruchomych wynika z ułatwień i udogodnień jakie płyną z ich eksploatacji. Wyróżniając podesty wiszące, masztowe, stacjonarne oraz podesty ruchome przejezdne: wolnobieżnych i przewoźnych samojezdnych, uczestnik szkolenia może z powodzeniem uzyskać certyfikat na obsługę każdego rodzaju podestów.

Niebieski podest ruchomyKurs obsługi podestów ruchomych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną UDT. Po ukończonym kursie wydawane są uprawnienia na podesty ruchome – zwyżki danego typu w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego ważnego bezterminowo. Uprawnienia te mogą być wydane w dwóch następujących kategoriach:

– IP podesty ruchome przejezdne: wolnobieżnych, przewoźne oraz samojezdne,
– IIP podestów ruchome: wiszące masztowe i stacjonarne.

Podczas zajęć na kursie obsługi podestów ruchomych omawiane są następujące zagadnienia:

– typy podestów ruchomych: nożycowe, teleskopowe, przegubowe, przewoźne, przejezdne wolnobieżne,
– budowa podestów ruchomych wolnobieżnych,
– czynności operatora przed, w trakcie i po pracy,
– BHP podczas obsługi platform roboczych,
– zajęcia praktyczne,
– wiadomości o UDT.

Prowadzimy również inne kursy i szkolenia, w tym np. kurs obsługi dźwigów

Wzór uprawnień wydawanych przez UDT

Dokument do obsługi podnośników ruchomych z przodu

Dokument do obsługi podnośników ruchomych z tyłu