Kurs obsługi dźwigów

dźwig budowlanyCelem kursu jest uzyskanie uprawnień do obsługi dźwigów następujących typów:
– dźwigi (windy) towarowo-osobowe
– dźwigi (windy) budowlane typu WUBET
– dźwigi (windy) towarowe
– dźwigi (windy) dekarskie

Program zajęć obejmuje wykłady teoretyczne z zakresu:
– budowy urządzenia,
– czynności obsługowych i sposobu prawidłowej eksploatacji,
– wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
– przepisów dozoru technicznego i zasad bezpiecznej pracy dźwigami,
– ćwiczenia i zajęcia praktyczne.

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Dozoru Technicznego i uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi. Uprawnienia ważne są na terenie Polski i całej Unii Europejskiej.

Wymagania potrzebne do rozpoczęcia kursu to:
– ukończone 18 lat,
– wykształcenie minimum podstawowe,
– dobry stan zdrowia (współpracujemy z lekarzami i psychologami, którzy mogą po badaniach wystawić odpowiednie zaświadczenia ).

Miejsce i czas trwania kursu: w zależności od potrzeb możemy przeprowadzić zajęcia w naszym ośrodku szkolenia KWIECIŃSCY lub w zakładzie pracy u zamawiającego, w terminie uzgodnionym ze zleceniodawcą.

Prowadzimy również inne kursy i szkolenia, w tym np. kurs operatorów koparek