Kurs obsługi kas fiskalnych

Szkolenie przygotowuje do nabycia umiejętności w zakresie samodzielnego obsługiwania urządzeń fiskalnych dla osób chcących zawodowo zajmować się obsługą kas fiskalnych.

Wyświetlacz kasy fiskalnejKurs obsługi kas fiskalnych trwa 10h i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu obsługi kas fiskalnych zgodnie ze wzorem MEN. Ze względu na swoją mobilność nasz wykładowca jest w stanie dojechać i przeprowadzić szkolenie na kasy fiskalne na terenie całego kraju

Prowadzimy również inne kursy i szkolenia, w tym np. kurs obsługi podestów ruchomych