Kurs HDS

HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy) – jest to odmiana dźwigu samochodowego, montowanego na samochodach ciężarowych oraz dostawczych, umożliwiającego ich samodzielny załadunek oraz rozładunek, dlatego znany jest także jako żuraw przeładunkowy.

Samochód na podnośnikuKurs HDS kończy się egzaminem i uzyskaniem uprawnień UDT Kat. IIŻ. Wymagania, aby uzyskać stosowne uprawnienia kandydat musi spełnić następujące wymagania:

– ukończenie 18 roku życia
– wykształcenie minimum podstawowe
– brak przeciwwskazań do pracy jako operator żurawia HDS

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie obsługi żurawi przenośnych HDS w samochodach ciężarowych, które posiadają takie urządzenie.

Czas trwania:
35 godzin

Program kursu:
1. Ogólne wiadomości o dźwignicach
2. Wiadomości o dozorze technicznym
3. Budowa maszyny
4. Sprzęt pomocniczy
5. Eksploatacja urządzenia
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy operatora
7. Zajęcia praktyczne

Szkolenie odbywa się na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozory Technicznego.

Zajęcia przeprowadzamy w Ośrodku Szkolenia KWIECIŃSCY jak i u Pracodawcy.
W przypadku przeprowadzenia szkolenia u pracodawcy, szkolenie połączone z instruktażem stanowiskowym zgodnie z Ustawą O dozorze technicznym.

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wzór zaświadczenia wydany przez UDT.

 

Dokument otrzymywany po kursie HDS z przodu

Dokument otrzymywany po kursie HDS z tyłu