Kurs na ładowarki teleskopowe

Zielona ładowarka z belą sianaOferujemy Państwu między innymi kurs na ładowarki teleskopowe. Nasza oferta skierowana jest do firm oraz klientów indywidualnych z całej Wielkopolski. Możemy także zorganizować kurs wyjazdowy na uprawnienia na ładowarkę teleskopową w siedzibie Państwa firmy.

 

Doświadczona kadra wykładowców

Kursy na ładowarki teleskopowe prowadzony jest przez wykwalifikowanych wykładowców. Wyróżnia ich nie tylko bogata wiedza, ale także wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Ich kompetencje zostały potwierdzone między innymi certyfikatami przyznanymi przez Urząd Dozoru Technicznego, uprawniającymi do przeprowadzania szkoleń zawodowych.

O wysokiej jakości prowadzonych przez nas zajęć świadczy między innymi wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych UDT przez naszych klientów.

Szkolenie na ładowarki teleskopowe

Celem kursu na ładowarki teleskopowe jest zapoznanie kursanta z budową i zasadami działania ładowarek teleskopowych oraz przygotowanie do ich samodzielniej obsługi. Podczas zajęć słuchacze poznają także aktualne przepisy P.POŻ i BHP.

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu:

  • typów i budowy ładowarek teleskopowych,
  • bezpiecznego zachowania kierowcy w czasie pracy, a także przed jej podjęciem,
  • ładunkoznawstwa,
  • zasad BHP,
  • dozoru technicznego.

Kurs na ładowarki teleskopowe składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Szkolenie obejmuje praktyczną naukę jazdy.

Ładowarka teleskopowa - uprawnienia i kwalifikacje

Końcowym etapem szkolenia jest egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego. Po jego zdaniu kursant otrzymuje uprawnienia na ładowarki teleskopowe z każdego rodzaju osprzętem dopuszczonym przez producenta. Dodatkowo uprawnienia wydane przez UDT pozwalają na:

  • obsługę ładowarek teleskopowych przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą,
  • wykonywanie zawodu operatora za granicą.

Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu UDT w języku angielskim.

Kto może zapisać się na kurs?

Osoba chcąca zapisać się na oferowany przez nas kurs na ładowarkę teleskopową musi spełniać określone wymagania. Przyszły kursant powinien:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać minimum podstawowe wykształcenie,
  • posiadać świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.