Kurs na ładowarki teleskopowe

Zielona ładowarka z belą sianaOferujemy Państwu między innymi kurs na ładowarki teleskopowe. Nasza oferta skierowana jest do firm oraz klientów indywidualnych z całej Wielkopolski. Możemy także zorganizować kurs wyjazdowy na uprawnienia na ładowarkę teleskopową w siedzibie Państwa firmy.

 

Doświadczona kadra wykładowców

Kursy na ładowarki teleskopowe prowadzony jest przez wykwalifikowanych wykładowców. Wyróżnia ich nie tylko bogata wiedza, ale także wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Ich kompetencje zostały potwierdzone między innymi certyfikatami przyznanymi przez Urząd Dozoru Technicznego, uprawniającymi do przeprowadzania szkoleń zawodowych.

O wysokiej jakości prowadzonych przez nas zajęć świadczy między innymi wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych UDT przez naszych klientów.

Szkolenie na ładowarki teleskopowe

Celem kursu na ładowarki teleskopowe jest zapoznanie kursanta z budową i zasadami działania ładowarek teleskopowych oraz przygotowanie do ich samodzielniej obsługi. Podczas zajęć słuchacze poznają także aktualne przepisy P.POŻ i BHP.

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu:

  • typów i budowy ładowarek teleskopowych,
  • bezpiecznego zachowania kierowcy w czasie pracy, a także przed jej podjęciem,
  • ładunkoznawstwa,
  • zasad BHP,
  • dozoru technicznego.

Kurs na ładowarki teleskopowe składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Szkolenie obejmuje praktyczną naukę jazdy.

Ładowarka teleskopowa - uprawnienia i kwalifikacje

Końcowym etapem szkolenia jest egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego. Po jego zdaniu kursant otrzymuje uprawnienia na ładowarki teleskopowe z każdego rodzaju osprzętem dopuszczonym przez producenta. Dodatkowo uprawnienia wydane przez UDT pozwalają na:

  • obsługę ładowarek teleskopowych przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą,
  • wykonywanie zawodu operatora za granicą.

Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu UDT w języku angielskim.

Kto może zapisać się na kurs?

Osoba chcąca zapisać się na oferowany przez nas kurs na ładowarkę teleskopową musi spełniać określone wymagania. Przyszły kursant powinien:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać minimum podstawowe wykształcenie,
  • posiadać świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.

 

Kursy na koparki w Gostyniu

Organizujemy kursy na koparki w Gostyniu. Złożone są one z części teoretycznej i praktycznej, a po nich uczestnicy podchodzą do państwowego egzaminu przed komisją. Teoria kursów na operatora koparek obejmuje zagadnienia dotyczące budowy maszyn oraz sposobu ich działania. Przekazujemy też informacje związane z przepisami BHP, a także organizacją i kontrolowaniem efektów prac z wykorzystaniem koparek.

Część praktyczna prowadzonych przez nas kursów na koparki w Gostyniu polega na obsłudze maszyn – wykonywaniu określonych zadań za pomocą koparek. Kursanci szkolą się na nowoczesnych sprzętach należących do naszego ośrodka. Co więcej, szkolenia prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów.

Wszystkie kursy kończą się państwowym egzaminem, który także podzielony jest na dwie części – teoretyczną i praktyczną. Osoby, które uzyskają pozytywne wyniki, otrzymują świadectwo uprawniające do podjęcia pracy w zawodzie operatora koparek.

 

Jakie uprawnienia po kursie i egzaminie na koparki?

Uczestnicy organizowanych przez nas kursów na operatorów koparek w Gostyniu, którzy uzyskają pozytywny wynik państwowego egzaminu, mają uprawnienia do obsługi koparek jednonaczyniowych kl. III oraz kl. I. Kursy na koparki kl. III dotyczą maszyn o całkowitej masie do 25 ton. Z kolei kursy na koparki kl. I pozwalają uzyskać uprawnienia na operatora wszystkich koparek jednonaczyniowych bez względu na ich masę i moc.

Jeżeli szukają Państwo szkoleń na inne urządzenia i maszyny, nasza oferta obejmuje np. kursy na wózki widłowe, żurawie HDS oraz inne maszyny. Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów oferty.