Kurs dla hakowych

Zdjęcie haka z bliskaKurs przeznaczony jest dla osób , które rozpoczynają pracę na stanowisku hakowego .Kurs kończy się egzaminem i wydaniem świadectwa uprawniającego do pracy na stanowisku hakowego. Omawiane są zagadnienia zastosowania bezpiecznych technik podczas przygotowania i przewozu towarów przy pomocy urządzeń dźwigowych.

Program szkolenia
Program uzgodniony z urzędem dozoru technicznego

1. Ogólne zasady eksploatacji suwnic w odlewnictwie, hutnictwie i budownictwie.
2. Obowiązki i uprawnienia suwnicowych i hakowych.
3. Zasady współpracy i bezpiecznej pracy suwnicowego i hakowego.
4. Kryteria doboru lin, zawiesi i oprzyrządowania.
5. Zasady udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania kursu 8 godzin.

TERMIN: Na zlecenie

MIEJSCE: Do uzgodnienia

CENA: Wspólnie z Państwem ustalimy przyjazną cenę.

Prowadzimy również inne kursy i szkolenia, w tym np. kurs obsługi suwnicy