Kurs obsługi suwnicy

Kurs przygotowuje do obsługi suwnicy z kabiny oraz z poziomu roboczego. Suwnice obsługiwane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki według kategorii I S. Suwnice hakowe – z poziomu roboczego, m.in. bezprzewodowo, wciągniki oraz wciągarki kategorii II S

Zdjęcie żurawia budowlanegoCel szkolenia
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące suwnice oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem suwnic, układnic magazynowych, wciągników i wciągarek. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów a w szczególności:
– znajomością budowy dźwignicy,
– umiejętnością obsługi,
– znajomością przepisów dozoru technicznego,
– znajomością przepisów BHP.

Rodzaje uprawnień
• uprawnienia kat. II S
– suwnice sterowane z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo,
• uprawnienia kat. I S
– suwnice sterowane z kabiny (przeznaczenie urządzeń: hakowe lub specjalne)

Organizacja szkolenia
Czas trwania kursu 2-3 dni
Wymagania wobec kandydata
• ukończone 18 lat
• wykształcenie co najmniej podstawowe
• zaświadczenie lekarskie
Dokumenty uzyskane po szkoleniu
Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego uprawniające do obsługi danego urządzenia.

Posiadamy program nauczania uzgodniony z Urzędem Dozoru Technicznego
Szkolimy również w godz. popołudniowych nawet do godz. 20:00 oraz w soboty.

Ośrodek ze względu na swoją mobilność jest w stanie przeprowadzić kurs na suwnice na terenie całej polski.
Przykładowy wzór uzyskanych zaświadczeń kwalifikacyjnych z Urzędu Dozoru Technicznego uprawniających do obsługi suwnic.

Prowadzimy również inne kursy i szkolenia, w tym np. kurs obsługi kombajnów

 

Dokument uprawnień obsługi suwnicy z przodu

Dokument uprawnień obsługi suwnicy z tyłu