Badania psychologiczne


Czerwona legitymacja posiadacza broniDziałamy jako Pracownia Badań Psychologicznych. Oferujemy badania psychologiczne kierowców, instruktorów i operatorów. U nas badania mogą wykonać przede wszystkim:

  • kierowcy wszystkich kategorii pojazdów,
  • osoby starające się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
  • kierowcy pojazdów uprzywilejowanych,
  • kierowcy przewożący wartości pieniężne,
  • instruktorzy nauki jazdy,
  • egzaminatorzy nauki jazdy,
  • operatorzy urządzeń UDT,
  • operatorzy maszyn budowlanych.

Oprócz tego z przeprowadzanych przez nas psychologicznych badań mogą korzystać osoby na innych stanowiskach pracy, które wymagają korzystania z samochodu lub innego środka transportu. W związku z tym badamy również kierowców taksówek oraz osoby kierujące autami służbowymi. Obowiązek badań dotyczy też przedstawicieli handlowych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach, gdzie praca wykonywana jest na wysokości, a także osoby, które muszą mieć szczególne zdolności psychologiczne. Badania kierujemy też do wszystkich tych, którzy zostali na nie skierowani przez lekarza lub starostę.

 

Jak wyglądają badania psychologiczne?

Badania psychologiczne zwykle złożone są z dwóch części. Pierwsza z nich to część testowa, a druga sprawnościowa. Podczas pierwszej sprawdza się typ osobowości danej osoby, a także jej sprawność intelektualną oraz odporność na stres. Z kolei druga część polega na badaniu szybkości reakcji, koordynacji wzroku i słuchu czy też sprawdzaniu poziomu koncentracji. Na samym końcu badana osoba musi odbyć rozmowę z psychologiem. Na badanie psychologiczne warto przyjść wypoczętym.

Szczegółowych informacji na ten temat udzielą Państwu pracownicy naszej firmy.