Kurs SEP 

Dwa żółte dokumentyZajmujemy się organizowaniem kursów SEP. SEP oznacza Stowarzyszenie Elektryków Polskich. To organ odpowiedzialny za wydawanie zawodowych uprawnień dla osób pracujących na stanowisku elektryka. Szkolenia w tym zakresie pozwolą Państwu zdobyć teoretyczną i praktyczną wiedzę związaną z dozorem oraz eksploatacją sieci energetycznych. Wiedza przekazywana na kursach nierzadko przydaje się również w codziennym życiu.

Prowadzimy rozmaite rodzaje szkoleń SEP, które umożliwiają zdobycie różnych uprawnień – elektrycznych, energetycznych oraz gazowych. Prowadzimy kursy:

  • SEP G1,
  • SEP G2,
  • SEP G3.

Czego dotyczą poszczególne kursy SEP?

Kurs SEP G1 przeznaczony jest dla osób, które zawodowo zajmują się eksploatacją i dozorem instalacji, urządzeń oraz sieci elektrycznych. Mowa tu o wszystkich elementach, które przeznaczone są do przetwarzania, przesyłania, a także zużywania energii elektrycznej. Kurs SEP G2 obejmuje zagadnienia związane z instalacją i dozorem wszelkiego rodzaju sieci i urządzeń służących do produkcji, przetwarzania, przesyłania oraz zużywania ciepła. Natomiast kurs SEP G3 dotyczy dozoru i eksploatacji urządzeń i sieci przeznaczonych do eksploatacji paliwa gazowego.

 

Czego można nauczyć się na kursach SEP?

Uczestnicy kursów SEP mogą nauczyć się wiele rozmaitych rzeczy. Przede wszystkim poznają budowę wybranych urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych, a także zasady ich doboru. Poza tym poznają zasady tworzenia instalacji elektroenergetycznych oraz przyłączenia do nich urządzeń. Informujemy także o przepisach dotyczących bezpieczeństwa pracy w zawodzie elektryka.

 

Warunki przystąpienia do kursu SEP w Gostyniu

Aby przystąpić do organizowanego przez Ośrodek Szkolenia „Kwiecińscy” kursu SEP w Gostyniu, muszą Państwo mieć ukończone 18 lat. Kandydaci powinni mieć także dokumenty potwierdzające ich wiedzę kierunkową. Do takich dokumentów zaliczają się m.in.:

  • dyplom lub świadectwo potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  • certyfikat kwalifikacji zawodowej,
  • świadectwo lub dyplom potwierdzające zawodowe kwalifikacje,
  • dyplom mistrzowski,
  • świadectwo czeladnicze.

Inne dokumenty, które stanowią potwierdzenie wiedzy w danym obszarze to świadectwo ukończenia szkoły zawodowej (kształcenie zawodowe na kierunkach związanych z eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji), zaświadczenie o przebiegu nauczania na kierunkach powiązanych z eksploatacją instalacji, urządzeń i sieci, a także zaświadczenie od pracodawcy, które jest potwierdzeniem doświadczenia zawodowego.

 

Uprawnienia po kursie i egzaminie SEP w Gostyniu

Uczestnictwo w kursie SEP w Gostyniu w Ośrodku Szkolenia „Kwiecińscy” oraz pozytywny wynik państwowego egzaminu oznaczają uzyskanie uprawnień SEP. Wyróżnia się 2 podstawowe rodzaje kwalifikacji do 1 kV:

  • SEP E,
  • SEP D.

Dzięki uprawnieniom SEP E można przeprowadzać prace techniczne oraz pomiary u Klientów. Z kolei SEP D upoważnia do prac związanych z dozorem nad sieciami instalacyjnymi i pomiarami. Osoba z kwalifikacjami SEP D może pełnić kontrolę nad pracownikami zajmującymi się pomiarami lub montażem sieci.

Ośrodek Szkolenia „Kwiecińscy” organizuje też inne szkolenia, w tym np. kursy ADR i HDS. Odbywają się one na terenie Gostynia. Instruktorzy kładą duży nacisk zarówno na zagadnienia teoretyczne, jak i na zajęcia praktyczne.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy przekażą szczegółowe informacje na temat kursów SEP.