KWIECIŃSCY – Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy Pępowo | Szkolenia BHP | Szkolenia PPOŻ | Usługi BHP i PPOŻ OŚRODEK SZKOLENIA
BIURO USŁUG BHP I PPOŻ.
Zadzwoń
65 573 69 92
Napisz do nas
Formularz kontaktowy

Oferta > Usługi BHP i PPOŻ

Szkolenia BHP

W ramach prowadzonej działalności organizujemy szkolenia w postaci wykładów, kursów, seminariów, w systemie samokształcenia kierowanego lub drogą elektroniczną (e-learning). 

Coffee break

Organizacja szkoleń w dziedzinie bhp wynika z obowiązujących przepisów – podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz.U. 2004 nr 180, poz. 1860, z późn. zmianami).

Szkolenia odbywają się na terenie naszej firmy lub w siedzibie Klienta. W czasie naszych szkoleń wykorzystujemy filmy video, prezentacje multimedialne, plansze i folie szkoleniowe, ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki bhp. Każde szkolenie poprzedzone jest staranną analizą potrzeb naszych Klientów oraz indywidualnym podejściem do każdej szkolonej przez nas grupy. Ofertę kierujemy do wszystkich, którzy cenią sobie wysoki standard szkoleń i chcą uczyć się w miłej i przyjaznej atmosferze.

 Nasza działalność łączy w sobie profesjonalizm, wiedzę i doświadczenie.

 W naszej ofercie szkoleniowej proponujemy szkolenia wstępne i okresowe dla następujących grup szkoleniowych:

⦁ dla pracodawców
⦁ dla osób kierujących pracownikami
⦁ dla pracowników administracyjno-biurowych
⦁ dla pracowników na stanowiskach robotniczych
⦁ dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno – technicznych
⦁ dla służb BHP

 Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy).

Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Szkolenie wstępne przeprowadza się dla nowozatrudnionych pracowników, przed dopuszczeniem ich do pracy. Powinno ono trwać co najmniej:

⦁ Instruktaż ogólny- minimum 3 godziny lekcyjne trwające 45min.
⦁ Instruktaż stanowiskowy:
– dla pracowników administracyjno- biurowych minimum 3 godziny lekcyjne trwające 45min.
– dla pozostałych pracowników minimum 8 godzin lekcyjnych trwających 45min.

Szkolenie wstępne jest ważne przez okres 1 roku, co oznacza, że pierwsze szkolenie okresowe pracownika powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy od momentu podjęcia pracy.

 Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno- organizacyjnymi w tym zakresie.