KWIECIŃSCY – Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy Pępowo | Szkolenia BHP | Szkolenia PPOŻ | Usługi BHP i PPOŻ OŚRODEK SZKOLENIA
BIURO USŁUG BHP I PPOŻ.
Zadzwoń
65 573 69 92
Napisz do nas
Formularz kontaktowy

Oferta > Usługi BHP i PPOŻ

Legalizacja gaśnic

Fachowe doradztwo w doborze ilościowym i jakościowym sprzętu p.poż., szkolenia w praktycznej obsłudze podręcznego sprzętu gaśniczego.

Coffee break

Prowadzimy usługi w zakresie:

-okresowego przeglądu stanu technicznego podręcznego sprzętu gaśniczego
-remontów, konserwacji i napełniania gaśnic i agregatów gaśniczych
-pełnego serwisu gaśnic samochodowych
-montażu podręcznego sprzętu gaśniczego u klienta
-impregnacji ognioochronnej materiałów drewnopochodnych oraz pochodzenia tekstylnego,
-impregnacji ognioochronnej konstrukcji stalowych,
-remontów i konserwacji instalacji hydrantowych,
-remontów i konserwacji instalacji suchych pionów,
-pomiarów ciśnień i wydajności wodnej hydrantów i suchych pionów,
-montażu, remontów i konserwacji instalacji odgromowych,pomiaru rezystancji instalacji elektrycznych i odgromowych.

FIRMA GWARANTUJE:
-WYSOKĄ JAKOŚĆ USŁUG
-MOŻLIWOŚĆ STAŁEJ WSPÓŁPRACY
-MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN
-DLA STAŁYCH KLIENTÓW RABATY!

Sprzedaż sprzętu p. poż.

 § 3. 1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003r.( Dz.U. Nr 121, poz. 1138)

Wybór właściwego sprzętu łatwy jest tylko z pozoru. Na rynku znajduje się bowiem kilkadziesiąt rodzajów gaśnic o różnym przeznaczeniu. My pomożemy Ci wybrać te najwłaściwsze i po zakupieniu ich w naszej firmie dostarczymy je pod wskazany adres. Jeżeli zaistnieje potrzeba, możemy ocenić obiekt pod względem właściwej ilości sprzętu i wyznaczymy miejsca jego rozmieszczenia.