KWIECIŃSCY – Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy Pępowo | Szkolenia BHP | Szkolenia PPOŻ | Usługi BHP i PPOŻ OŚRODEK SZKOLENIA
BIURO USŁUG BHP I PPOŻ.
Zadzwoń
65 573 69 92
Napisz do nas
Formularz kontaktowy

Oferta > Szkolenia

Kurs SEP

Kurs elektryczne  prowadzone są w formie wykładów i kończą się egzaminem przed  Komisją SEP. Wydawane uprawnienia elektryczne w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat.

sep

Podczas szkolenia elektryków poruszane są tematy:
– przepisy ogólne i wybrane zagadnienia,
– obowiązki osób na stanowisku elektryka E,
– organizacja pracy przy urządzeniach   elektroenergetycznych G1,
– ochrona od porażeń w do 1 kV i powyżej 1 kV,
– układy sepciowe,
– ochrona odgromowa i przepięciowa,
– sprzęt ochronny na stanowisku pracy elektryka,
– BHP przy urządzeniach, instalacjach i sieciach  elektroenergetycznych, ochrona  P.Poż,
– zasady dysponowania mocą urządzeń   przyłączonych do sieci;

Cel kursu:
Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych .

Warunki uczestnictwa:
Kandydaci powinni złożyć wniosek o przyjęcie na kurs z dokładnym określeniem zakresu uprawnień kwalifikacyjnych, które zamierzają uzyskać.
Absolwent kursu będzie znał:
– budowę oraz zasady doboru i stosowania wybranych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych ,
– zasady prawidłowego wykonywania instalacji elektroenergetycznych,
– zasady przyłączania urządzeń,
– zakres i terminy wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji urządzeń,
– przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy,
– zasady uwalniania porażonych spod napięcia oraz udzielania pierwszej pomocy,
– organizację ochrony przeciwpożarowej, sprzęt przeciwpożarowy i sposób jego użycia,
– przepisy dotyczące przyłączania instalacji i urządzeń do sieci,
– wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,
– przepisy dotyczące zakresu działania Urzędu Regulacji Energetyki.