KWIECIŃSCY – Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy Pępowo | Szkolenia BHP | Szkolenia PPOŻ | Usługi BHP i PPOŻ OŚRODEK SZKOLENIA
BIURO USŁUG BHP I PPOŻ.
Zadzwoń
65 573 69 92
Napisz do nas
Formularz kontaktowy

Oferta > Szkolenia

Kurs operatora ładowarki

Wózki jezdniowe specjalizowane ze zmiennym wysięgnikiem  (I WJO) OPERATOR WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO  (ŁADOWARKI TELESKOPOWE)

Coffee break

Cel Kursu:
• nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi, zasad bezpieczeństwa i eksploatacji urządzeń technicznych
• uzyskanie uprawnień na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowanych (ładowarek teleskopowych)

Zakres tematyczny kursu obejmuje m.in.:
• przepisy prawne z zakresu Dozoru Technicznego
• typy wózków jezdniowych specjalizowanych
• budowa wózków jezdniowych
• czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy, w czasie i po pracy wózkami
• wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
• BHP przy obsłudze wózków jezdniowych specjalizowanych
• praktyczna nauka jazdy

Warunek uczestnictwa w kursie:
• ukończone 18 lat
• wykształcenie min. podstawowe
• badania lekarza medycyny pracy

Cena kursu ustalana indywidualnie
Kurs kończy się egzaminem przed komisją UDT.