KWIECIŃSCY – Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy Pępowo | Szkolenia BHP | Szkolenia PPOŻ | Usługi BHP i PPOŻ OŚRODEK SZKOLENIA
BIURO USŁUG BHP I PPOŻ.
Zadzwoń
65 573 69 92
Napisz do nas
Formularz kontaktowy

Oferta > Szkolenia

Kurs obsługi wózków podnośnikowych

Kurs na wózki widłowe umożliwia zdobycie uprawnień zezwalających na kierowanie wózkami widłowymi (jezdniowymi) z napędem spalinowym, akumulatorowym lub na gaz propan – butan (LPG), wraz z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli gazowych. Ostatnim etapem kursu jest egzamin i po pozytywnym jego zakończeniu zostaje wydane stosowne zaświadczenie. Wydajemy również zaświadczenia w języku angielskim i niemieckim.

>wozek-widl

– Osoby, które odbyły kurs na wózek widłowy u nas pracują na wózkach w wielu krajach w całej Unii Europejskiej
– Zaświadczenie otrzymujesz od razu po zdaniu egzaminu

Warunki uczestnictwa w kursie:
– Ukończone 18 lat
– Wykształcenie minimum podstawowe
– Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do pracy jako operator wózka widłowego (jezdniowego)

Kursy na wózki widłowe odbywają się w systemie ciągłym, tzn. że osoby uczące się lub pracujące umawiają się z instruktorem w dogodnych dla nich terminach.
Szkolenia przeprowadzane są indywidualnie lub w grupach w zależności od zapotrzebowania.
Kurs na wózki widłowe stanowi niebywałą szansę do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.
Wydajemy zaświadczenia bezterminowe na wzorach MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Posiadamy programy szkoleniowe Akademii Urzędu Dozoru Technicznego oraz Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach (obecnej Akademii UDT) nadzorowanego przez Ministra właściwego ds. Gospodarki uprawniający nas do prowadzenia kursów oraz nadawania uprawnień w zakresie Kierowca – operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Program nauczania  nr 1048/II/2006 oraz UDT nr 339/2012/W-P