KWIECIŃSCY – Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy Pępowo | Szkolenia BHP | Szkolenia PPOŻ | Usługi BHP i PPOŻ OŚRODEK SZKOLENIA
BIURO USŁUG BHP I PPOŻ.
Zadzwoń
65 573 69 92
Napisz do nas
Formularz kontaktowy

Oferta > Szkolenia

Kurs obsługi podestów ruchomych

Wzrastające wykorzystanie podestów ruchomych wynika z ułatwień i udogodnień jakie płyną z ich eksploatacji. Wyróżniając podesty wiszące, masztowe, stacjonarne oraz podesty ruchome przejezdne: wolnobieżnych i przewoźnych samojezdnych, uczestnik szkolenia może z powodzeniem uzyskać certyfikat na obsługę każdego rodzaju podestów.          

podesty

Kurs obsługi podestów ruchomych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną UDT. Po ukończonym kursie wydawane są uprawnienia na podesty ruchome – zwyżki danego typu w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego ważnego bezterminowo. Uprawnienia te mogą być wydane w dwóch następujących kategoriach:

– IP podesty ruchome przejezdne: wolnobieżnych, przewoźne oraz samojezdne,
– IIP podestów ruchome: wiszące masztowe i stacjonarne

Podczas zajęć na kursie obsługi podestów ruchomych omawiane są następujące zagadnienia:

– typy podestów ruchomych: nożycowe, teleskopowe, przegubowe, przewoźne, przejezdne wolnobieżne
– budowa podestów ruchomych wolnobieżnych
– czynności operatora przed, w trakcie i po pracy
– BHP podczas obsługi platform roboczych
– zajęcia praktyczne
– wiadomości o UDT;

Wzór uprawnień wydawanych przez UDT