KWIECIŃSCY – Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy Pępowo | Szkolenia BHP | Szkolenia PPOŻ | Usługi BHP i PPOŻ OŚRODEK SZKOLENIA
BIURO USŁUG BHP I PPOŻ.
Zadzwoń
65 573 69 92
Napisz do nas
Formularz kontaktowy

Oferta > Szkolenia

Kurs obsługi kas fiskalnych

Szkolenie przygotowuje do nabycia umiejętności w zakresie samodzielnego obsługiwania urządzeń fiskalnych dla osób chcących zawodowo zajmować się obsługą kas fiskalnych.

kasy

Kurs obsługi kas fiskalnych trwa 10h i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu obsługi kas fiskalnych zgodnie ze wzorem MEN. Ze względu na swoją mobilność nasz wykładowca jest w stanie dojechać i przeprowadzić szkolenie na kasy fiskalne na terenie całego kraju

Podczas szkolenia poruszane są następujące zagadnienia:

Lp

TEMATYKA SZKOLENIA

Liczba godzin

teorii

ćwiczeń

razem

1

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O KASACH FISKALNYCH

2

2

2

PODSTAWY OBSŁUGI KASY FISKALNEJ

3

3

3

TRANSAKCJE SPRZEDAŻY –SZKOLENIE PRAKTYCZNE

5

5

RAZEM

2

8

10